E9Design công ty thiết kế nội thất

HÀ VŨ

HÀ VŨ

Project Manager


Kỹ sư xây dựng, chuyên gia dự toán phân tích tài chính dự án

QUÂN VŨ

QUÂN VŨ

Project Manager


Kiến trúc sư - chuyên gia, thiết kế nội thất

DŨNG PHẠM

DŨNG PHẠM

Project Manager


Kiến trúc sư - chủ trì dự án

ĐỨC NGUYỄN

ĐỨC NGUYỄN

Project Manager


Kiến trúc sư - chuyên gia, thiết kế nội thất

Khách hàng & E9design

Zalo